Динозаврите: Изгубената преистория на земята


Динозаврите са група изчезнали влечуги, които доминираха на Земята през голяма част от мезозойската ера, която е известна още като „Ера на динозаврите“. Този период обхваща приблизително 180 милиона години, започвайки около 230 милиона години преди нашия времеви момент и завършвайки преди около 65 милиона години.

Динозаврите се разпознават по някои характерни черти, като присъствие на костен скелет, вертикална поставка на тялото, което позволява ходене на задните крайници, и разнообразие от форми и размери. Те могат да бъдат разделени в няколко основни групи, като тероподи (хищници), сауроподи (гигантски растителноядни) и орнитоподи (двунози и четиринози растителноядни).

Най-известните динозаври включват:

  • Тиранозавър (Tyrannosaurus rex) – един от най-големите хищници, достигал дължина до 12 метра и тегло около 9 тона.
  • Великденски яйца – група динозаврови яйца, открити на остров Великден пред бреговете на Чили.
  • Стегозавър (Stegosaurus) – известен със своите големи плочи по гърба и шипове на опашката.
  • Бронтозавър (Apatosaurus) – гигантски растителнояден динозавър с дълга шия и опашка.

Причините за изчезването на динозаврите остават предмет на научни дебати, но най-приетата хипотеза е, че те изчезват след голям удар на астероид, който предизвиква масово изчезване на животни и растителност, и допринася за появата на новите екосистеми и също така откриването на нови видове, сред които и бозайници.